Biz SPRING™
3 Months Business Consulting Program :
Step by Step to Start & Launch Online
Expert Business
With Strengths & Freedom

 • สอนและให้คำปรึกษาโดย
  อจ.แป้มและทีมงาน
 • Level: สำหรับผู้ที่เคยเข้าโปรแกรมการโค้ชแบบส่วนตัวกับ MindSpring แล้วเท่านั้น
 • Program time: 3 Months
Write your awesome label here.
Course overview
Step-by-step process to build a business in alignment with your true-self, values, needs and strengths. Turn your dream to real business vision, action plan, and scale it from the inside out.

โปรแกรมพัฒนาธุรกิจจากจุดแข็งสำหรับผู้เชี่ยวชาญ โค้ช ที่ปรึกษา แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการ Transform ธุรกิจ สร้างความแตกต่างด้วยจุดแข็งที่โดดเด่นผสานการใช้ Digital Marketing และ Leverage ทีมจุดแข็งอย่างเป็นระบบ เพื่อการสเกลธุรกิจให้ก้าวกระโดดอย่างมีกลยุทธ์ใน 3 เดือน

About the consulting program


โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้เชี่ยวชาญสาย Expert Business, โค้ช, ที่ปรึกษา, อาจารย์, แพทย์ ที่ต้องการ เริ่มธุรกิจ หรือ Scale ธุรกิจที่มีอยู่แล้วให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย Concept ทำน้อย ได้มากด้วยการจับตลาด Niche ผสานการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ , Story Telling, Marketing & Customer Funnel, SEO Blog และการใช้จุดแข็งตัวเองอย่างถูกทิศถูกทาง
 • ผู้ที่มีของแต่ขาดทักษะและเครื่องมือในการนำมาสร้างเป็นธุรกิจและสินทรัพย์ Digital Assets
 • ผู้ที่ชอบแนวคิด ขายแบบไม่ขาย แต่ได้ลูกค้าเข้ามาหาเราอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ชอบ live หรือสายทำ content ตลอดเวลา หรือชาว Introverts
 • ผู้ที่ชอบในแนวทางการบริหารธุรกิจด้วยกลยุทธ์ Business Freedom Strategy ทำงานที่ไหน เมื่อไหร่ เวลาไหนก็ได้
 • ผู้ที่ชอบการวางกลยุทธ์ขายแบบไม่ขาย (ไม่จำเป็นต้องมีทีมขาย แต่ลูกค้าทั้งรายใหญ่รายเล็ก องค์กร บุคคลธรรมดาเข้าทุกวัน)
 • ผู้ที่ชอบทำธุรกิจแบบ Lean ใช้คนน้อยแต่ได้ผลมาก
 • คนที่ต้องการทางลัด ร่นระยะเวลาการเริ่มต้นและ Scale ธุรกิจ (เรารวบรวมประสบการณ์ลองผิดลองถูกในการทำธุรกิจกว่า 20 ปีมาให้คุณใน 3 เดือน)

Without right methodology & tools,
it's very hard to scale a business

Choose your plan

Done With You

THB 150,000/3 mo
 • เรียนรู้การหาไอเดียและวิธีการวางแผนธุรกิจ ที่ได้ใช้พรสวรรค์และจุดแข็งตัวเองอย่างเต็มศักยภาพด้วยหลักการออกแบบธุรกิจ Strengths-based Business Freedom Strategy
 • คอร์สออนไลน์ 12 Module 36 บทเรียน กลยุทธ์การออกแบบและสร้างธุรกิจด้วยจุดแข็ง
 • 1-on-1 Consult สัปดาหฺ์ละ 2 ชั่วโมง  6 ครั้ง
  (สอนการออกแบบ Offer, การใช้ Story Telling ในการสื่อสาร, สอน Set Ads Audience และยิง Facebook Ads)
 • สอนการทำ Website + SEO บล็อค 5 อันเรียนรู้วิธี Set Up Facebook Page
 • สอนการหา Keyword ที่ใช้ในการ SEO และออกแบบโปรกรม
 • ติด Google Analytics และสอนการวิเคราะห์ข้อมูล

Done For You

THB 360,000/3 mo
 • ได้ไอเดียและแผนธุรกิจที่ลงมือทำได้ทันที ที่ได้ใช้พรสวรรค์และจุดแข็งตัวเองอย่างเต็มศักยภาพด้วยหลักการออกแบบธุรกิจ Strengths-based Business Freedom Strategy
 • ได้ Marketing Funnel และ Product Funnel
 • 1-on-1 Consult สัปดาหฺ์ละ 2 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
 • คอร์สออนไลน์ 12 Module 36 บทเรียน
 • วางกลยุทธ์การออกแบบและสร้างธุรกิจด้วยจุดแข็งและ วาง Positioning/ Differentiate ธุรกิจ
 • (ออกแบบ Offer และทำ landing page ให้, สอนการใช้ Story Telling ในการสื่อสาร และช่วยร่าง copy  ให้, ช่วย Set Ads Audience และสอนยิง Facebook Ads)
 • ทำ Website 3 หน้า + SEO บล็อค 5 อัน
 • ทำ Automate Webinar พร้อมสอนการเซ็ทอัพใช้งาน วัดผล การนำข้อมูล data base มาใช้ประโยชน์
 • Set Up Facebook Pageหา Keyword ที่ใช้ในการ SEO และออกแบบโปรแกรมให้
 • ติด Google Analytics และสอนการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ถ่ายภาพ Business & Casual Profile สำหรับใช้ในการทำสื่อ

Self & Business Transformation Journey

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)
Business Mentor & Strengths Coach

ที่ปรึกษาธุรกิจและโค้ชจุดแข็ง
แรงบันดาลใจของเธอคือการได้ช่วยเหลือผู้คนให้ร่นระยะเวลาประสบความสำเร็จมีความสุขและสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการตระหนักรู้ค้นพบตัวเอง เติบโตทางด้านจิตใจและกรอบความคิด (mindset) ทำให้นำไปสู่ความคิดใหม่ พฤติกรรมใหม่และการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมาย (ในแบบที่ใจตัวเองต้องการ) ด้วยตัวคุณเอง  เธอสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท: ด้านการเงินจาก University Of Illinois at Urbana Champaign ปริญญาตรี: การบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายอุตสาหกรรมและสายงานทั้งในระดับผู้บริหารจากองค์กรระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ บริหารจัดการทีม และพัฒนาศักยภาพบุคคล  เราเชื่อว่าการมาเจอกันในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปด้วยกันค่ะ 

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:
Futuristic| Developer | Positivity | Maximizer | Activator

Certification:
* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming* Gallup-certified CliftonStrength Coach
* Certified Transformational Coach, Professional Level
Created with