Welcome to mindspring academy

School of Online
Strengths-based
Leadership Development 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ MindSpring Academy 
แพลตฟอร์มพัฒนาทักษะผู้นำด้วยจุดแข็ง

ทางลัดสู่การปลดล็อคศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวคุณ
ที่จะช่วยร่นระยะเวลา เพิ่มโอกาสให้คุณก้าวหน้าและสามารถพัฒนาตนเอง
มีความสุขในการทำงานและประสบความสำเร็จในทุกด้าน


Why we do

จากประสบการณ์การจัดอบรมด้านการพัฒนาจุดแข็งและการโค้ชให้กับผู้บริหารและทีมงานกว่า 1,000 คน พบว่ามีเพียงแค่ 20% ของผู้เรียนสามารถนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างมีนัยะสำคัญเนื่องจาก
 • ไปต่อไม่เป็น ไม่รู้วิธีนำจุดแข็งที่ได้รู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อ
 • ไม่สามารถลงมือทำและ Check-in ทบทวน วัดผลตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

 • มุ่งใช้จุดแข็งมากเกินไปจนกลายเป็นจุดบอด
 • ไม่มีโค้ชหรือที่ปรึกษาคอยแนะนำ

การรู้จักจุดแข็งของตัวเองเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองแต่แค่รู้จักจุดแข็งอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและทบทวนตัวเองอย่างต่อเนื่อง 


เราเชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน roadmap การพัฒนาตนเองจึงจำเป็นต้องมีความแตกต่างกัน การ
มีโค้ชหรือที่ปรึกษาคอยช่วยสะท้อนและให้คำแนะนำ และวาง coaching & learning journey อย่างถูกทิศถูกทางตลอดการพัฒนาตนเองจึงจะช่วยร่นระยะเวลาได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนได้ จึงเป็นที่มาของโปรแกรมการพัฒนาตนเองของเรา
เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
Program Director & Founder
OUR Unique TOOL & approach
>> CLIFTON STRENGTHSFINDER ASSESSMEN
T

โปรแกรมออกแบบมามุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำจากจุดแข็งโดยการใช้แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup Clifton StrengthsFinder เป็นเครื่องมือหลักในการรู้จักตนเองและผู้อื่น

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาเชิงบวกในระดับสากลที่มีคนทำมาแล้วทั่วโลกกว่า 30 ล้านคน เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นตัวช่วยที่เชื่อถือได้ในการระบุพรสวรรค์ที่เด่นชัดของเรา และถ้าเราพัฒนาต่อ ด้วยการฝึกฝนและนำจุดแข็งเฉพาะตัวของเราเป็นตัวนำ ทั้งในการทำงาน หรือการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น และได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้จุดแข็งของตนเอง หรือคนที่รู้แล้วแต่ไม่ฝึกฝน ซึ่งอาจทำให้พรสวรรค์นั้นหายไปในที่สุดเครื่องมือ พัฒนาศักยภาพจาก “พรสวรรค์” สู่ “จุดแข็ง” เพื่อความเป็นเลิศ 
Write your awesome label here.

Online Strengths-based
Self-coaching
Leadership Development Program

โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำ เรียนรู้ด้วยตัวเองทางออนไลน์ แบบ Step-by-step

อนุญาตให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

We help you unlock your leadership potential from the inside out.

Write your awesome label here.

CliftonStrengths All34 Assessment​

แบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder ตัวเต็มแสดงพรสวรรค์ 34 ตัว อ่านผลเอง​
Write your awesome label here.

Unlocking Strengths for Success

ปลดล็อคพรสวรรค์ ค้นพบจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ด้วยแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder
Write your awesome label here.

Mind SPRING™
9 Weeks : Self-leadership Development Program

Transform To Be A Better Version of Yourself

 • โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปลดล็อคจุดแข็งและจุดบอด พฤติกรรมฉุดรั้ง ต่อยอดศักยภาพเพื่อความสำเร็จ พร้อมแนวทางการพัฒนาตนเอ
 • เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการตนเอง
 • เรียนรู้วิธีการ Leverage จุดแข็งตัวเองกับผู้อื่น เพื่อการออกจาก comfort zone ได้อย่างลื่นไหล
 • จับมือฝึกใช้จุดแข็ง จัดการจุดอ่อน จุดบอด ในชีวิตและ check-in ทบทวนตัวเองทุกสัปดาห์

Write your awesome label here.

Leadership SPRING™
3 Months: Strengths-based Leadership Development Program

Transform To Be A Better Leader

 • โปรแกรมพัฒนาตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงค้นหาตัวตนธรรมชาติที่แท้จริง ปลดล็อคจุดแข็งและจุดบอด ต่อยอดศักยภาพเพื่อความสำเร็จ พร้อมแนวทางการพัฒนาตนเอ
 • แปลงจุดแข็งให้เป็นจุดขาย หา Identity ของตัวเองและนำไปต่อยอดทำ Strengths-based Personal Branding ได้
 • เรียนรู้ทักษะที่ต้องเพิ่ม พฤติกรรมที่ต้องลด
 • เรียนรู้วิธีการ Leverage จุดแข็งตัวเองกับผู้อื่น เพื่อการออกจาก comfort zone ได้อย่างลื่นไหล
 • จับมือฝึกใช้จุดแข็ง จัดการจุดอ่อน จุดบอด ในชีวิต

In-class Strengths-based
Leadership Workshop

ชวนมาแลกเปลี่ยนพลังงานที่ดีผ่านการเรียนรู้แบบเวิร์คช้อปกลุ่มเล็กไม่เกิน 15 ท่าน ต่อคลาส 
Write your awesome label here.

Design Your Life & Career with CliftonStrengths
(1 วัน)


ออกแบบชีวิตและสายอาชีพด้วยจุดแข็ง ชัดเจนกับทิศทางชีวิต เรียนรู้ทักษะการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่มีความสอดคล้องกับโลกภายนอกและภายใน สะท้อนตัวตนและความต้องการที่แท้จริงที่คุณไม่เคยคุยกับตัวเองมาก่อน (รวมรหัสแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 มูลค่า 2,125 บาทแล้ว)
Write your awesome label here.

Creating Your Professional Personal Branding with CliftonStrengths (1 วัน)

ออกแบบตัวตน
แปลงจุดแข็งให้เป็นจุดขาย
(รวมรหัสแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 มูลค่า 2,125 บาทแล้ว)
Write your awesome label here.

Strengths-based Leadership in Action
(2 วัน)

พัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารทีมด้วยจุดแข็ง พร้อมแผนการพัฒนาตนเองส่วนบุคคล (IDP)
(รวมรหัสแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 มูลค่า 2,125 บาทแล้ว)
Write your awesome label here.

Strengths-based Leadership Communication for Introvert Leaders (2 วัน)

พัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสารสำหรับผู้นำ Introverts​
(รวมรหัสแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 มูลค่า 2,125 บาทแล้ว)

Learn Core Strengths-based Leadership Skills

เรียนรู้ 6 ทักษะการเป็นผู้นำและพัฒนาตนเองแบบองค์รวมด้วยจุดแข็ง

Module 1: 
Strengths-based Leadership in Action

ค้นหาตัวตนธรรมชาติที่แท้จริง ปลดล็อคจุดแข็งและจุดบอดของการเป็นผู้นำด้วยแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder ต่อยอดศักยภาพเพื่อความสำเร็จ พร้อมแนวทางการพัฒนาตนเอง

Module 2:
Strengths-based Leadership Communication

มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองและคนรอบข้าง จากภายในสู่ภายนอก พัฒนาการใช้ภาษาเชิงบวกทั้ง Self Talk และการสื่อสารกับคนรอบข้าง  รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ขาดหายไป เข้าใจวิธีการเติมเต็มและดูแลตัวเองในแบบที่เหมาะสมเฉพาะตัวของคุณ

Module 3
Strengths-based Goal Setting & Decision Making

เรียนรู้ทักษะการตั้งเป้าหมายและการตัดสินใจ  Validate ความคิดและทางเลือกได้อย่างมั่นใจ

Module 4 : 
Strengths-based Leadership Emotion Intelligence

มุ่งเน้นการพัฒนาโลกภายในของตัวเอง เช่น กรอบความคิดที่บูดเบี้ยว อคติ ความไม่จริง ความคิดแบบเหมารวม ความเชื่อที่ผิดๆ ความกลัว ที่ฉุดรั้งความเป็นผู้นำในตัวคุณไว้ ให้มีความสอดคล้องทั้งโลกภายนอก (Conscious Mind) และโลกภายใน (Sub-conscious Mind)

Module 5:
Strengths-based Time & Productivity Mastery

เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการชีวิตด้วยหลักผ่อนแรงและลงมือทำเข้าใจวิธีการส่งต่อพลังงานให้มี efficiency & happiness flow ช่วยให้การใช้ชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเบาสบายขึ้นและเหนื่อยน้อยลง สามารถออกจาก comfort zone ได้อย่างง่ายดาย

Module 6 : 
Strengths-based People & Team Management

เรียนรู้ทักษะการบริการคนและจัดการทีมงานด้วยจุดแข็ง 

3 Months Personalized
Coaching & Consulting Program

อนุญาตให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด
Write your awesome label here.

Leadership SPRING™
3 Months: Strengths-based Leadership Certificate Program

Transform To Be A Better Version of Yourself

 • โปรแกรมพัฒนาตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงค้นหาตัวตนธรรมชาติที่แท้จริง ปลดล็อคจุดแข็งและจุดบอด ต่อยอดศักยภาพเพื่อความสำเร็จ พร้อมแนวทางการพัฒนาตนเอ
 • แปลงจุดแข็งให้เป็นจุดขาย หา Identity ของตัวเองและนำไปต่อยอดทำ Strengths-based Personal Branding ได้
 • เรียนรู้ทักษะที่ต้องเพิ่ม พฤติกรรมที่ต้องลด
 • เรียนรู้วิธีการ Leverage จุดแข็งตัวเองกับผู้อื่น เพื่อการออกจาก comfort zone ได้อย่างลื่นไหล
 • จับมือฝึกใช้จุดแข็ง จัดการจุดอ่อน จุดบอด ในชีวิต

Biz SPRING™
3 Months: Private Expert Business
Consulting Program

Master Your Self & Your Expert Business with Freedom

โปรแกรมที่ปรึกษาธุรกิจผสานการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็งสำหรับเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ โค้ช ที่ปรึกษาที่ต้องการ Transform ธุรกิจ สร้างความแตกต่างด้วยจุดแข็งที่โดดเด่นผสานการใช้ Digital Marketing และ Leverage ทีมจุดแข็งอย่างเป็นระบบ เพื่อการสเกลธุรกิจให้ก้าวกระโดดอย่างมีกลยุทธ์ใน 3 เดือน

our unique strengths-based inside out approach

SPRING Model
6 Steps of Leadership Transformation Roadmap

เรามุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ประสบความสำเร็จ มีความสุข สมดุลอย่างยั่งยืน เราจึงพัฒนา SPRING™ 6 Steps of Life Leveraging Roadmap เพื่อเป็นเครื่องมือในการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดด้วยหลักการผ่อนแรง

โปรแกรมออกแบบมาเน้นการได้ผลลัพธ์ (Result Oriented Program) ผ่านการจับมือทำและการพัฒนา 6 ทักษะสำคัญในชีวิตให้สอดคล้องกัน เราใช้กระบวนการที่แตกต่างและยั่งยืนกว่าการโค้ชทั่วไปด้วยการผสานการโค้ชด้วย 3 ศาสตร์ที่มุ่งเน้นการทำงานกับโลกภายในเพื่อการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกผ่านการเข้าใจตัวตนด้วยจุดแข็งและการทำงานของสมองอันได้แก่


Enneagram

NLP
(Neuro Linguistic Program)


Reconnect to what really matters. 
Keep the focus on what you can control. 

What makes our leadership self-coaching program unique and get greater result

Self-Coaching on The MindSpring Pro™ is about reaching goals through the development of improved thoughts, feelings, skills and success habits. More than teaching, or training, or mentoring, or even external coaching for your workforce, self-coaching drives a level of personal growth and internal confidence for successful results that are genuine, authentic, sustainable and owned by the employee.

เราเชื่อว่าการรู้จักจุดแข็งอย่างเดียวไม่พอ หัวใจสำคัญของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองคือการรู้วิธีนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวัน ผสานกับทักษะชีวิตอื่นๆ 

การจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้จะต้องเข้าใจวิธีการนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อและวิธีการจัดการจุดบอด(การใช้จุดแข็งที่มากเกินไป)ของตัวเอง สามารถนำจุดแข็งแต่ละตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างตั้งใจและลงมือฝึกอย่างต่อเนื่อง

เราจึงออกแบบโปรแกรมพัฒนาตนเองที่แตกต่าง จุดเด่นของโปรแกรมคือการมุ่งเน้นการใช้แบบทดสอบ StrengthsFinder เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจุดแข็งเพื่อต่อยอดศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงตนเองแบบ Inside-out ใน 9 สัปดาห์ ออกแบบการเรียนรู้ด้วยหลัก Strengths-based และ Neuro-Science ที่เน้นการทำงานกับโลกภายในอย่างเป็นระบบและขั้นตอน ผสานการทำ Coaching + Mentoring + Self-Work + Online Learning และการจับมือทำแบบ Step-by-Step เข้าด้วยกัน

Personalized Strengths-based Inside-out Coaching & Mentoring Approach

มุ่งเน้นการพัฒนาจุดแข็งและนำจุดแข็งมาพัฒนาต่อยอดกับทักษะอื่นๆในชีวิต โดยเนื้อหาการพัฒนาตนเองจะแตกต่างไปในแต่ละบุคคลขึ้นกับจุดแข็งและจุดบอดที่ต้องพัฒนาเป็นรายบุคคล

Focus on Changes Through Strengths Development And New Habit Transformations

มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่ โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง

Step-by-step Small Achievement Approach With Reinforcement Roadmap

เน้นการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ด้วยการเรียนรู้ง่ายๆ อย่างต่อเนื่องทุกวันผ่าน application มือถือตลอดระยะเวลาเข้าโปรแกรม 

ประโยชน์จากการเข้าโปรแกรม
พัฒนาทักษะผู้นำกับเรา

Let's spring clean your mind, unlock what holding you back,
become the better version of yourself, lead better and be happier at work. 

Greater Self-awareness

รู้จักตัวเองในมิติที่ลึกขึ้น ทั้งจุดแข็งจุดบอดจุดอ่อน แพทเทิร์นความคิด พฤติกรรมต่างๆ และความต้องการภายใน

Maximize Potential

ปลดล็อคศักภาพสามารถนำจุดแข็งมาต่อยอดแปลงเป็นจุดขาย สเกลความสำเร็จและความสุขได้ลื่นไหลขึ้น

Better Relationship

เชื่อมโยงกับตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น เข้าใจความแตกต่างของคนมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ลดความขัดแย้งทั้งกับตัวเองและผู้อื่น

Communicate Better

สามารถสื่อสารได้ดีขึ้นทั้งกับตัวเองและผู้อื่น เข้าใจความต้องการและคุณค่าที่ตนเองยึดถือ มีขอบเขตที่ดี 

Better Decision

เมื่อคุณรู้จักตัวเองดีขึ้นและมีเป้าหมายชีวิต คุณจะตัดสินใจและเลือกสิ่งต่างๆที่สอดคล้องกับตัวเองได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพมากขึ้น

Have Clear  And Achieve Goals

ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิต มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับพรสวรรค์ จุดแข็งและความต้องการภายใน

Become Happier Both at Work & At Home

มีชีวิตที่สอดคล้อง ลื่นไหลขึ้น มีความสุขในการทำงาน เห็นคุณค่าในตัวเองและสุขจากภายในตัวเองมากขึ้น

Prevent & Reduce Burnout 

เข้าใจจุดบอด ความคิดและพฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเองที่ก่อให้เกิดภาวะหมดไฟ เพื่อให้รู้เท่าทัน และวิธีบริหารจัดการจนเองและตัวช่วยที่เหมาะสม

Turn Learning To Action

มีที่ปรึกษา กระบวนการและเครื่องมือที่จะช่วยเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เป็นการลงมือทำและเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงที่ยั่งยืน

Step-by-step transformation journey to unlock potential,  develop strengths & manage blind spot

เราเชื่อว่าการประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงานจะต้องมี 3 เก่ง คือเก่งตน เก่งคน เก่งงาน เราจึงออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมุ่งเน้นการ re-connect กับตัวเอง และนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้จริงเพื่อให้เกิดการพัฒนา 3 มิตินี้ไปอย่างลื่นไหล การพัฒนาตนเองจึงไม่จบแค่เรียนในคอร์ส แต่ให้เกิดการลงมือทำและนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ผสานการเรียนรู้ทั้ง training, self-work, coaching, mentoring, และ reinforcement program
Write your awesome label here.

แบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder

ทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบจุดแข็งก่อนเริ่มโปรแกรม

Online หรือ Class-room Workshop(Optional)

เรียนสดแบบกลุ่มทาง zoom (สำหรับองค์กรที่มีผู้เข้าโปรแกรม 15 ท่านขึ้นไป สามารถจัด Private Session ได้)

Personalized Bite-size Online Learning & Post Learning Reinforcement Program

เรียนรู้การนำจุดแข็งที่ได้ค้นพบมาพัฒนาต่อผสานกับทักษะชีวิตอื่นๆในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ โดยแต่ละท่านจะมี coaching journey รายบุคคลตามลักษณะจุดแข็งและจุดบอดที่ต้องพัฒนา

1-on-1 Or Group Coaching & Mentoring (Optional)

สำหรับบางท่านที่มีความท้าทายที่ซับซ้อน หรือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ต้องการให้โค้ชช่วยสะท้อนปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่มองไม่ออกให้ สามารถรับการโค้ชส่วนบุคคลได้โดยมีแพคเกจแบบ 1,3,6 ครั้ง (ครั้งละ 1.5-2 ชม.)
Download the app (coming soon)

Re-connect With Yourself. Learn & Transform, Anywhere, Anytime.

เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัว (ไม่ใช่เฟสบุคกลุ่ม) สะดวก ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเลือกรับการโค้ชหรือปรึกษาแบบส่วนตัวเพิ่มเติมผ่านวิดีโอคอลได้

เราเชื่อว่าการมาเจอกันคราวนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ขอให้สนุกกับการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน
Write your awesome label here.

Frequently asked questions

โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำของ MindSpring เหมาะกับคุณหากคุณ

 • กำลังมองหาตัวช่วยและวิธีการที่เหมาะกับตัวคุณในการพัฒนาตนเอง ที่จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก
 • ต้องการมีความสุขในการทำงาน มีสมดุลในชีวิตและประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกัน
 • ต้องการเข้าใจตัวเอง รู้จุดแข็งต่อยอดศักยภาพให้เต็มที่ แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนและอย่างไร
 • ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกมิติ
 • คิดว่ารู้จักจุดแข็งและพรสวรรค์ของตัวเองพอสมควร แต่ไม่รู้วิธีนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อยอดให้เต็มศักยภาพ
 • เคยลองมาหลายวิธี อ่านหนังสือมาหลายร้อยเล่มก็ยังปลดล็อคศักยภาพตัวเองไม่ได้ ต้องการวิธีที่แตกต่างและได้ผลเหนื่อยกับการพยายามพัฒนาจุดอ่อนของตัวเอง แต่ยังไม่ไปไหน
 • เคยทำแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder มาแล้ว เห็นจุดแข็งตัวเองแล้วแต่ พัฒนาต่อไม่เป็น
 • พร้อมและอยากออกจาก Comfort Zone พยายามมาหลายครั้งแต่ยังออกไม่ได้ซักที
 • ให้คุณค่าและเชื่อในการมีสมดุลชีวิตและเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองจากภายในสู่ภายนอก
 • เข้าใจว่าการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองต้องใช้เวลา และต้องอาศัยความตั้งใจสูงไม่ต้องการเสียเวลาชีวิตไปกว่านี้แล้ว พร้อมและสมัครใจที่จะเปลี่ยนตัวเองและยกระดับชีวิตในช่วง 9 สัปดาห์ต่อจากนี้อย่างจริงจัง

โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ที่ไม่พร้อมและไม่สมัครใจรับรู้และจัดการจุดอ่อนและจุดบอดของตัวเอง ชินกับพฤติกรรม ความคิด และมองเห็นความไม่ปกติเป็นเรื่องปกติที่ไม่จำเป็นหรือสนใจจะพัฒนา
 • ผู้ที่ไม่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และไม่ได้สมัครใจในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 • ผู้ที่ไม่สามารถจัดเวลาให้ First Priority กับตัวเองได้ในช่วง 3 เดือนหากมีข้อใดข้อหนึ่งจากด้านบนนี้แสดงว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะเข้าโปรแกรม

ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม มีลักษณะอย่างไร?

1. Self Assessment | ผู้รับการโค้ชทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา CliftonStrengths >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม วิเคราะห์บุคลิกภาพ ค้นหาตัวตน และพฤติกรรมบ่อนทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัว (Self-Sabotage)  

2. Online Workshop | เข้าเวิร์คช้อปแบบกลุ่มทาง zoom 3 ชม. เพื่อเรียนรู้การอ่านแบบทดสอบจุดแข็งและรู้จักจุดแข็งตัวเอง

3. Personalized Coaching Journey | อจ. แป้มวาง Coaching Journey ให้ส่วนบุคคลหลังจากเห็นผลแบบทดสอบและเข้้า Online Workshop แล้ว

4. Reinforcement Program | เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดการเข้าโปรแกรมการ จะมีการ Check In และอัพเดทความคืบหน้า และมี Self-Work, Online Video ให้ดูระหว่าง Session ตลอดระยะเวลา 9 สัปดาห์
----------------
5. (Optional) One on One Coaching & Mentoring | ดำเนินการโค้ชตาม Journey และตารางเวลาที่ตกลง ทางโปรแกรม Zoom

ทั้งนี้โปรแกรม ไม่มีรายงานสรุปความคืบหน้าเป็นทางการ บุคคลที่ทราบและรู้สึกได้ถึงความคืบหน้า หรือพัฒนาการในเรื่องที่ได้รับการโค้ชที่ดีที่สุดนั้น คือตัว Coachee อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องขอย้ำว่าปัจจัยหลักที่จะทำให้การโค้ชประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทั้งฝ่าย Coach (ที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องความต้องการของ Coachee อย่างชัดเจน) และ Coachee โดยที่ทาง Coachee จะต้องมีความตั้งใจจริงในการรับการโค้ช (High Commitment) ซึ่งหมายรวมถึงการจัดเวลา ทำการบ้านและการทำกิจกรรมต่างๆที่ทาง Coach อาจให้ใว้ในการโค้ชแต่ละครั้ง
Write your awesome label here.

Meet Your Leadership Coach & Mentor

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (อจ.แป้ม)
Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:
Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

INFP-A
Enneagram Type 7 

โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษาธุรกิจ นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง 

Let's spring up your leadership potential with strengths, happiness and purpose.

Created with