แบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder

  • Author: เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
  • Level: Basic
  • Study time: X hours
Write your awesome label here.
Course overview
คอร์สออนไลน์นี้จัดทำมาสำหรับท่านที่ต้องการรู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเองผ่านแบบทดสอบ Gallup Clifton StrengthsFinder All34

เราสรุปย่อยข้อมูลมาให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆ

เหมาะสำหรับ
  • ผู้ที่เคยทำแบบทดสอบและต้องการอ่านผลเอง
  • ผู้ที่เคยอ่านผลเองแล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจผล

Learning Journey

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

Business & Personal Development Mentorเณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา (โค้ชจุดแข็ง)แรงบันดาลใจของเธอคือการได้ช่วยเหลือผู้คนให้ร่นระยะเวลาประสบความสำเร็จมีความสุขและสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการตระหนักรู้ค้นพบตัวเอง เติบโตทางด้านจิตใจและกรอบความคิด (mindset) ทำให้นำไปสู่ความคิดใหม่ พฤติกรรมใหม่และการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมาย (ในแบบที่ใจตัวเองต้องการ) ด้วยตัวคุณเอง  เธอสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท: ด้านการเงินจาก University Of Illinois at Urbana Champaign ปริญญาตรี: การบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายอุตสาหกรรมและสายงานทั้งในระดับผู้บริหารจากองค์กรระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ บริหารจัดการทีม และพัฒนาศักยภาพบุคคล  เราเชื่อว่าการมาเจอกันในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปด้วยกันค่ะ 

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:Futuristic| Developer | Positivity | Maximizer | Activator

Certification:
* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming
* Gallup-certified CliftonStrength Coach
* Certified Transformational Coach, Professional Level
Created with