Discover Your Strengths With StrengthsFinder

 • Author: Name
 • Level: Advanced
 • Study time: X hours
Write your awesome label here.
Course overview
True-self Discovery With Clifton StrengthsFinderแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน Clifton Strengths
รู้จุดแข็งจุดอ่อน จุดบอดในมิติที่ลึกกว่าที่เคยด้วยแบบประมินจุดแข็ง Gallup-CliftonStrengths การค้นพบจุดแข็ง/จุดอ่อน/จุดบอดจะช่วยให้คุณสามารถปลดล็อคศักยภาพ พัฒนาตนเอง ได้อย่างถูกทิศถูกทาง ร่นระยะเวลาลองผิดลองถูก ประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงได้เร็วและง่ายขึ้น
แสดงพรสวรรค์ทั้ง 34 โดยจะเห็นทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอดของตัวเอง
เลือกทำได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษรวมแบบทดสอบจุดแข็งมูลค่า 1,760 บาท แล้ว(ใช้ได้ครั้งเดียว)
 • Video time: X hours
 • Exams: X
You are unique. You are powerful. Stop trying to be who you’re not. Start focusing on your talents with CliftonStrengths 34, and be more of who you already are.

หากคุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้ แบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths ช่วยคุณและทีมได้

 • ไม่รู้ว่าจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนของตัวเองคืออะไร
 • กำลังค้นหาตัวเองว่าเหมาะกับการทำงานเส้นทางไหน ไม่รู้ว่าควรเรียนหรือทำงานด้านไหนถึงจะประสบความสำเร็จและเหมาะกับความเป็นตัวตน
 • กำลังสับสน เบื่องานหมดไฟ ต้องการเปลี่ยนสายงาน
 • เหนื่อยกับการบริหารทีมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนมากี่คนก็เหมือนเดิม
 • เหนื่อกับบการบริหารงานที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ต้องการหามือขวามาช่วยแต่ไม่รู้ว่ามือขวาควรมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะอยู่กับเรานานๆและมีประสิทธิภาพ
 • ปวดหัวกับความขัดแย้งกับหุ้นส่วนและทีมงานในธุรกิจครอบครัว
 • มีธุรกิจครอบครัวแต่ไม่รู้ว่าใครควรจะรับผิดชอบทางด้านไหนจึงจะดีที่สุด
 • มีปัญหาขัดแย้งกับคนรอบข้างในเรื่องเดิมๆ แต่ไม่รู้ว่าอะไรคือต้นเหตุ
#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า
คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวัน(อย่างถูกทาง)จะมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่า

อยากค้นหาคำตอบชัดๆ ว่าคุณคือใคร?? มีจุดแข็งอะไร??
แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup-CliftonStrength เป็นคำตอบสุดท้ายให้คุณได้ !!
เมื่อคุณรู้ว่าคุณคือใคร
คุณจะใช้วิธีที่คุณถนัดที่สุด สบายใจที่สุด 
เข้าใจมากที่สุด และง่ายที่สุด
มาใช้ชีวิต ในสไตล์ที่เป็นคุณ
เพราะนั่นคือ “จุดแข็ง” ของคุณ
#สิ่งสำคัญ คือ “จุดเริ่มต้น”
เราเชื่อว่ารากฐานที่แท้จริงของความสำเร็จและความสุขเริ่มจากการรู้จักตัวเอง  (True-Self Awareness)​ ทำให้รู้เราเป็นใคร ต้องการอะไร จะเติมเต็มในส่วนที่ขาดและต่อยอดในสิ่งที่เราถนัดได้อย่างไร
#การรู้จักพรสวรรค์และจุดแข็งของตัวเอง ใช้ชีวิตทุกวันให้ดีที่สุดทั้งเรื่องงาน ชีวิตคู่และเรื่องส่วนตัวด้วยการใช้จุดแข็งและหาคนมาอุดจุดอ่อน จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ก้าวกระโดด มีความสุขและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

#ทนไปทำไมกับงานที่ไม่ชอบ และชีวิตที่ไม่ใช่ หยุดเสียเวลาชีวิตไปกับการไม่รู้จักตัวเอง!!!! จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถออกแบบชีวิตให้มีความสุขเองได้ด้วยการรู้จักตัวตนที่แท้จริงและบริหารจุดแข็งของตัวเองให้เป็นประโยชน์   

รู้จักแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน Gallup CliftonStrengths Finder

คิดค้นโดย Don Clifton ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งจิตวิทยาจากสมาคม American Psychological Association แบบทดสอบ Clifton StrengthsFinder จะช่วยค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ทำแบบประเมิน ซึ่งแบบทดสอบนี้ถูกพัฒนามาโดยตลอดตั้งแต่ปี 1949 จนถึงปัจจุบันกว่า 80 ปี มีผู้ทำแบบประเมินไปมากกว่า 25 ล้านคนใน 115 ประเทศทั่วโลกแล้ว ส่งผลให้แบบทดสอบนี้มีความแม่นยำสูงและน่าเชื่อถือมาก

แบบประเมิน Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้
โดเมนที่ 1 : EXECUTING
โดเมนที่ 2 : INFLUENCING
โดเมนที่ 3 : RELATIONSHIP BUILDING
โดเมนที่ 4 : STRATEGIC THINKING
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

สำหรับเยาวชนหรือนักศึกษาจบใหม่

ช่วยให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง รู้จัก จุดแข็งจุดบอดจุดอ่อนเพื่อวางแผนพัฒนาตนเองและวางแนวทางการเรียน เห็นแนวโน้มอาชีพที่เหมาะสมกับ

ต่อยอดด้านการศึกษาและอาชีพ ใช้หาแนวทางการวางแผนการเรียน การทำงาน Career Planning นิสิตนักศึกษาที่ต้องการเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง

สำหรับบุคคลทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป

เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาต่อยอดศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้น

ทั้งเรื่องส่วนตัว ความรัก เห็นแนวโน้มอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง วางแผน ต่อยอดด้านการทำงานและพัฒนาภาะวะผู้นำ

สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อเป็นเช่นการโค้ชเรื่องการเลือกอาชีพ, การโค้ชชีวิตคู่, Life Coach, Executive Coach รู้ทิศทางชีวิต และสายงานที่ควรต่อยอด มีแนวทางการบริหารจัดการงานไปพร้อมๆกับการค้นหาคุณค่าและความสุขในการทำงาน

สำหรับเยาวชนหรือนักศึกษาจบใหม่

รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเพื่อหาทีมงานมาผ่อนแรงหรือมือขวามาอุดจุดอ่อนที่เหมาะสม

สามารถจัดสรรทีมและหามือขวามาผ่อนแรงได้เหมาะสมเพื่อให้ Put the right man on the right job เพื่อวางแผนพัฒนาตนเองทั้งเรื่องส่วนตัว การทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีความขัดแย้ง เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของคนรอบตัว ทีมงาน ลูกน้อง ยอมรับในตัวตนของเขาและเคารพในความแตกต่าง ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าที่เป็นของซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับทีมงาน

ช่วยให้เห็นภาพรวม SnapShot โครงสร้างจุดอ่อนจุดแข็งของทีมได้อย่างชัดเจน เพื่อนำมาพัฒนาจุดแข็ง เข้าใจจุดอ่อน ต่อยอดไปใช้ในการบริหารคน ทีมงาน เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพของทีมงาน เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด เพื่อวางแผนพัฒนาทีมงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเคารพในความแตกต่างของกันและกัน ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าของทีม ช่วยให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความขัดแย้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
>> Click For More Info

สำหรับคู่รักและสามี-ภรรยา

ช่วยสร้างความเข้าใจลดความขัดแย้ง เข้าใจจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนของกันและกัน

เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของคู่ครอง ยอมรับในตัวตนของเขาและเคารพในความแตกต่าง ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าที่เป็นของซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เข้าใจตนตอของการเกิดปัญหาได้อย่างช

สำหรับธุรกิจครอบครัวและทายาทธุรกิจ

ช่วยพัฒนาครอบครัวให้เป็นทีมงานที่แข็งแรงหรือหาทัพเสริมได้อย่างเหมาะสม ลดปัญหาในการส่งมอบกิจการและการจัดสรรงานของหุ้นส่วนในบริษัท

ช่วยให้เห็นภาพรวม SnapShot โครงสร้างจุดอ่อนจุดแข็งของครอบครัว หุ้นส่วนและทีมงานได้อย่างชัดเจน เข้าใจศักยภาพของแต่ละคนและความแตกต่างของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และลดความขัดแย้ง ระหว่างคู่สมรส พ่อ แม่ ญาติ ทายาท(อายุ 15 ปีขึ้นไป) รู้วิธีพัฒนาตนเอง และสมาชิกในครอบครัวบนพื้นฐานศักยภาพของสมาชิกแต่ละคน
>> Click For More Info

มีเนื้อหาและวิดิโอสรุปรายละเอียดพรสวรรค์แต่ละข้อให้ เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

John Davis

John Davis has more than 10 years experience working within organizations, mainly in HR functions. He has worked with startups, small and medium-sized businesses, and large corporations, including in recruitment, performance appraisal, training and coaching. He has coached leaders and teams to unlock their potential, to innovate, adapt, and grow. His coaching is based on a deep understanding of their strengths, their needs, how they connect with others, and how they learn. 
Created with