Write your awesome label here.

30 Days Gratitude Journal 
(บันทึกความรู้สึกขอบคุณ)

Feel Grateful…ชวนคุณกลับมารู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวคุณ ขอบคุณตัวคุณเอง สิ่งที่คุณมี เเละสิ่งที่คุณเป็น
What:
การเขียน Gratitude Journal คือการเขียนบันทึกเรื่องราวที่เป็นด้านบวก เป็นการเขียนแต่สิ่งดีที่อยากขอบคุณ Gratitude Journal คือจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) อีกหนึ่งในวิธีที่นักจิตบำบัดแนะนำให้ทำเพื่อปรับวิธีคิด สร้างนิสัยให้รู้สึกดีกับตัวเอง เป็นมิตรกับตัวเอง Appreciate ในสิ่งที่คุณมี 
Why: 
การเขียน Gratitude Journal ช่วยให้รู้จักตัวเอง และสร้างนิสัยให้รู้สึกขอบคุณ มองโลกในแง่ดี ทำเพื่อฝึกนิสัยให้มองเห็นความสุขเล็กน้อยรอบตัวแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดล้มเหลวในชีวิต 
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
When:
เขียนช่วงเวลาใดก็ได้ระหว่างวัน ทำติดต่อกัน 30 วัน 

How :
คัดเฉพาะเรื่องราวดีๆ ประสบการณ์ด้านบวกมาบันทึกเป็นตัวอักษร เช่น วันนี้ตื่นเช้า วันนี้อากาศดีวันนี้ซื้อของที่อยากได้มานานแล้วนะ บางทีอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เจออยู่ทุกวันแต่ไม่เคยรู้สึกดีกับมันมาก่อนก็ได้
ในช่วงแรกอาจรู้สึกตลกตัวเองที่ต้องมาทำแบบนี้ แต่ในทางจิตวิทยาการบันทึกติดต่อกันระยะหนึ่งเป็นการฝึกและสร้างอุปนิสัยใหม่ให้ตัวเองมองเห็นเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว และเป็นการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและคนอื่นด้วย
หัวใจสำคัญคือ ‘การตั้งใจเขียน และให้ใช้เวลากับการเขียนแบบไม่ต้องเร่งรีบ’ เพื่อให้การเขียนเป็นไปอย่างลึกซึ้งและเชื่อมต่อกับตัวเราจริงๆ 


ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเรียนรู้ เติบโตไปด้วยกันค่ะ
แป้ม 

E-book For Download

Created with