The Art of Happy Entrepreneur

  • สอนโดย อจ.แป้ม เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
Write your awesome label here.
Course overview
คอร์สออนไลน์ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเจ้าของกิจการ ให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงาน 

เรียนรู้ทางลัดสู่การประสบความสำเร็จและมีความสุขในการบริหารธุกิจของเจ้าของกิจการ เรียนรู้วิธีการดึงความสุขกลับมา
  • Video time: 2 hours

About the course

สำหรับเจ้าของกิจการ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าของธุรกิจจะรู้สึกเครียด เพราะปัญหามากมายรอบตัว วันนี้เราจะมาแนะนำทางลัดง่ายๆที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีความสุขได้และสร้างผลลัพธ์ได้แบบลื่นไหล

“งานที่คุณทำนั้นทำให้คุณมีความสุขจริงหรือเปล่า?”

Discover What's Holding You Back

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Unlock Your Strengths & Weakness

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Grow Business With Happiness, Freedom & Purpose

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Learning Journey.

อจ. แป้ม เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา (โค้ชจุดแข็ง)

แรงบันดาลใจของเธอคือการได้ช่วยเหลือผู้คนให้ร่นระยะเวลาประสบความสำเร็จมีความสุขและสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการตระหนักรู้ค้นพบตัวเอง เติบโตทางด้านจิตใจและกรอบความคิด (mindset) ทำให้นำไปสู่ความคิดใหม่ พฤติกรรมใหม่และการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมาย (ในแบบที่ใจตัวเองต้องการ) ด้วยตัวคุณเอง  

เธอสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท: ด้านการเงินจาก University Of Illinois at Urbana Champaign ปริญญาตรี: การบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายอุตสาหกรรมและสายงานทั้งในระดับผู้บริหารจากองค์กรระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ บริหารจัดการทีม และพัฒนาศักยภาพบุคคล  เราเชื่อว่าการมาเจอกันในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปด้วยกันค่ะ
Created with