Write your awesome label here.
ONLIne self-COACHING Program  ( 4 ชั่วโมง)

Unlocking Your Strengths For Success With Clifton StrengthsFinder

ปลดล็อคศักยภาพความเป็นผู้นำ ค้นหาพรสวรรค์ ปลดล็อคจุดแข็ง ต่อยอดศักยภาพเพื่อความสำเร็จ ให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ประสบความสำเร็จ มีความสุขในการทำงาน ผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34

ประโยชน์

  • เข้าใจในพรสวรรค์ และจุดแข็ง ทั้ง 34 ประการ ตามหลักของ Gallup wร้อมข้อมูลเชิงลึก เทคนิคในการพัฒนาจุดแข็ง ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มการคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) การโน้มน้าว(Influencing) การปฏิบัติ(Executing) การสร้างความสัมพันธ์(Relation Building) เพื่อเชื่อมโยง นำไปสู่ความสำเร็จที่พนักงานและองค์กรต้องการ

  • รู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเองเพื่อจะได้ทราบแนวทางพัฒนาตนเองได้อย่างถูกทาง
  • เข้าใจถึงความแตกต่างของความถนัดในแต่ละบุคคล และยอมรับในจุดที่ตัวเองเป็น ว่ายอดเยี่ยมและมีคุณค่าต่อผู้อื่นเพียงใด
  • ช่วยปลดล็อคศักยภาพของตัวเองและ Leverage ศักยภาพตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจความแตกต่าง ความสามารถของแต่ละบุคคล
You are unique. You are powerful. Start focusing on your talents with CliftonStrengths 34, maximize your talents & leadership potential from the inside out.
#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า
คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวัน(อย่างถูกทาง)จะมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่า
#สิ่งสำคัญ คือ “จุดเริ่มต้น”เราเชื่อว่ารากฐานที่แท้จริงของความสำเร็จและความสุขเริ่มจากการรู้จักตัวเอง  (True-Self Awareness)​ ทำให้รู้เราเป็นใคร ต้องการอะไร จะเติมเต็มในส่วนที่ขาดและต่อยอดในสิ่งที่เราถนัดได้อย่างไร#การรู้จักพรสวรรค์และจุดแข็งของตัวเอง ใช้ชีวิตทุกวันให้ดีที่สุดทั้งเรื่องงาน ชีวิตคู่และเรื่องส่วนตัวด้วยการใช้จุดแข็งและหาคนมาอุดจุดอ่อน จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ก้าวกระโดด มีความสุขและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย


#การรู้จักพรสวรรค์และจุดแข็งของตัวเอง ใช้ชีวิตทุกวันให้ดีที่สุดทั้งเรื่องงาน ชีวิตคู่และเรื่องส่วนตัวด้วยการใช้จุดแข็งและหาคนมาอุดจุดอ่อน จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ก้าวกระโดด มีความสุขและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

รู้จักแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน Gallup CliftonStrengths Finder

คิดค้นโดย Don Clifton ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งจิตวิทยาจากสมาคม American Psychological Association แบบทดสอบ Clifton StrengthsFinder จะช่วยค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ทำแบบประเมิน ซึ่งแบบทดสอบนี้ถูกพัฒนามาโดยตลอดตั้งแต่ปี 1949 จนถึงปัจจุบันกว่า 80 ปี มีผู้ทำแบบประเมินไปมากกว่า 25 ล้านคนใน 115 ประเทศทั่วโลกแล้ว ส่งผลให้แบบทดสอบนี้มีความแม่นยำสูงและน่าเชื่อถือมาก

แบบประเมิน Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้
โดเมนที่ 1 : EXECUTING
โดเมนที่ 2 : INFLUENCING
โดเมนที่ 3 : RELATIONSHIP BUILDING
โดเมนที่ 4 : STRATEGIC THINKING
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

1

Discover Your Strengths

รู้จักจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนและแนวทางพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ 
2

Discover What’s Holding You Back:

ปลดล็อคจุดบอด แพทเทิร์ทและพฤติกรรมการบั่นทอนตัวเอง (Self-Sabotage) และฉุดรั้งศักยภาพที่ไม่รู้ตัว
3

Power of leverage

เข้าใจแนวทางการหาตัวช่วยผ่อนแรงที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 

Learning Journey
มีเนื้อหาและวิดิโอสรุปรายละเอียดพรสวรรค์แต่ละข้อให้ เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

Let's Unlock Your Strengths,
Maximize Your Potential From The Inside-out.

Created with