โปรแกรมพัฒนาตนเองจากจุดแข็งที่จะช่วยร่นระยะเวลาในการพาคุณกลับมารู้จักตนเองและ transform ตนเองแบบก้าวกระโดดใน  9 สัปดาห์โปรแกรมพัฒนาชีวิตแบบองค์รวมด้วยจุดแข็ง

Mind SPRING™

9 Weeks
Strengths-based
Personal Transformation Program


เราจะจับมือคุณฝึกนำจุดแข็งมาพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้กับทักษะ(เปลี่ยน)ชีวิตอื่นๆในชีวิตประจำวัน
เพื่อการใช้ชีวิตอย่างลื่นไหล เต็มศักยภาพอย่างเป็นขั้นตอนและถูกทิศถูกทางใน 9 สัปดาห์

มารู้จักตัวเอง ค้นพบตัวตนที่แท้จริงระดับรากและสิ่งฉุดรั้งภายในตัวเอง ตั้งเป้าหมายใหม่
ร่นระยะเวลาแห่งความสำเร็จให้ชีวิตที่เหลือสามารถมีทั้งความสำเร็จ ความสุข สมดุลในแบบที่คุณต้องการไปพร้อมๆกัน

Write your awesome label here.
Increase your Self-awareness and Emotional Intelligence
Using Positive Psychology and Proven Tools
Simple, Practical, Science-based
Step-by-step Journey

เราจะจับมือพาคุณให้คุณได้กลับมา

 • Self-awareness : รู้จักตนเองมากขึ้นทั้งด้านสว่างและมุมมืด
 • Maximize Potential : ค้นพบพรสวรรค์ที่ไม่เคยใช้ ต่อยอดศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่
 • Unlock What's Holding Back : รู้เท่าทันและควบคุมความคิดและพฤติกรรมฉุดรั้งของตนเองได้ดี
 • Life Design : ชัดเจนกับทิศทางชีวิตและแผนการลงมือทำที่ชัดเจน 
 • Self-mastery : บริหารจัดการตัวเองได้ดีทั้งด้านความคิด อารมณ์ และมีทักษะชีวิตสำคัญที่เหมาะสม
  #ShortcutToTheNewSuccessAndHappiness
  #LifeLeveragingApproach
  #StrengthsFinder

คุณเชื่อหรือไม่ว่าอุปสรรคในชีวิตและสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตคุณอยู่อาจเป็นตัวคุณเอง...

.
คนจำนวนมากขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันแบบ Outside-in เดินตามเป้าหมายบนความคิด ความเชื่อ ความคาดหวังและแรงกดดันของคนอื่น อาจเป็นครอบครัวหรือกรอบสังคมที่ตัวคุณเองก็อาจไม่รู้ตัว
.
หลายๆคนถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กด้วย #ความเชื่อแบบผิดๆ# ที่ว่า…เราต้องเรียนให้เก่ง ทำคะแนนให้ได้ดีทุกวิชา ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ไขจุดอ่อน โดยมุ่งการติวและซ่อมวิชาที่อ่อน ละเลยการพัฒนาจุดแข็งมาตั้งแต่เด็ก จึงใส่พลังงานใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับเรื่องที่เราไม่ถนัด ขาดโอกาสพัฒนาพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็งที่มีลักษณะเฉพาะอย่างน่าเสียดาย

.
ขาดความสอดคล้องของโลกภายในและโลกภายนอก ทั้งตัวตน ความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่ทำ ผสานกับการมีพฤติกรรมและกรอบความคิดบั่นทอนตัวเอง (Self-Sabotage) โดยไม่รู้ตัวเป็นระยะเวลานาน เป็นต้นเหตุของภาวะความเครียดสะสม เกิดความขัดแย้งในใจตัวเองไม่มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตขาดสมดุลชีวิต มีปัญหาสุขภาพและอารมณ์ และความสัมพันธ์ บั่นทอนพลังชีวิตตัวเองและสุขภาพกายใจในระยะยาวโดยไม่รู้ตัว 

เมื่อใช้ชีวิตแบบนี้เป็นระยะเวลานานจะนำไปสู่ผลเสียต่อชีวิตและความสัมพันธ์ทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจ ส่งผลให้ออกห่างจากตัวตนและใช้ชีวิตสวนทางกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง
.
.
เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ที่หลายๆคนที่ประสบความสำเร็จแต่ไม่มีความสุขในชีวิตและไม่รู้ตัวว่าตัวของเขาเองที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้เพราะผลลัพธ์ของชีวิตนั้นขึ้นกับคุณภาพความคิด การกระทำ และตัวตนที่คุณเป็น
จากการรวบรวมสถิติของกลุ่มผู้รับการโค้ชกับ MindSpring พบว่าการที่เราใช้ศักยภาพไม่เต็มที่

สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หรือหลายๆสาเหตุ(ที่เจ้าตัวมักไม่รู้และเคยชินคิดว่าความไม่ปกติคือเรื่องปกติ)ดังนี้

1.ขาด Self-Awareness

ไม่รู้จักตัวเอง, จุดบอด , behaviour cycle, state, subconscious, ความต้องการ บางคนถึงขั้นไม่รู้จักตัวเอง สามารถจะเปลี่ยนตัวตนเป็นใครก็ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรัก

2.ไม่ใช้ศักยภาพที่มีของตัวเองอย่างเต็มที่ (เพราะไม่รู้ว่าจุดแข็งเด่นๆของเราคืออะไร)

ประมาณมีของดีในตัวที่ไม่เคยนำมาใช้ หรือใช้แบบผิดที่ผิดทาง 

3.Self-sabotage
มีจุดบอด พฤติกรรมและความคิดฉุดรั้งตัวเองอย่างต่อเนื่อง
(ที่ไม่เคยรู้ตัว)

จนส่งผลความสำเร็จ ความสุข ความเครียด ความสัมพันธ์ต่อร่างกายและจิตใจ 

4.Blind Ambitious
ขาดเป้าหมายชีวิตที่มีคุณภาพ

ทุ่มชีวิตทั้งแรงกายแรงใจไปกับเป้าหมายที่ขาดคุณภาพและไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริ
ภายใน

7.แสวงหาและยึดติดความสุขกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ 

ใช้ชีวิตแบบ dependent เอาเวลาและพลังงานทั้งหมดไปผูกและพึ่งพาสิ่งที่ตัวเราควบคุมไม่ได้ (ความสุข สำเร็จขึ้นกับคนอื่น)   จึงขาดทักษะการเติมเต็มตัวเองอย่างถูกวิธี

5.ขาดการพัฒนาโลกภายใน (และไม่รู้ว่ามันต้องพัฒนาด้วย)

เช่นชุดความเชื่อที่ฉุดรั้ง mindset ความกลัว ขาดคุณค่าและอำนาจในตัวเอง

8. ขาด Alignment  (และไม่เคยรู้มันต้องสอดคล้อง) 

ขาดความสอดคล้องกันของ โลกภายในและโลกภายนอก จึงทำให้คิด พูด ทำคนละทิศละทาง

6.ขาดทักษะ
(และเข้าใจผิดว่าไม่สามารถพัฒนาได้)

เช่น การสื่อสาร, การบริหารจัดการตัวเอง, การบริหารจัดการความเครียด, การดูแลตัวเอง (คำว่าทักษะแปลว่าเราสามารถเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาได้ แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าคือตัวตนที่เปลี่ยนไม่ได้คอยคิดตอกย้ำว่าเราเป็นคนแบบนี้แหละ)

9. Childhood Trauma

มีบาดแผลทางใจในวัยเด็ก

เราอยากบอกให้คุณทราบว่า ทางลัดที่จะช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามทุกปัญหาและความท้าทายต่างๆได้ด้วยตัวคุณเองคือการกลับมา
ทำความรู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งใหม่อีกครั้ง +
ใช้พรสวรรค์ให้เต็มที่ เดินไปข้างหน้าอย่างถูกทิศถูกทาง +
รู้เท่าทันพฤติกรรมฉุดรั้ง จุดบอดของตัวเอง

คุณเชื่อไหมว่า จริงๆแล้วคุณอาจรู้จักตัวเองไม่ถึง 10%

เราจะพาคุณรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองระดับราก ทั้งโลกภายนอกและภายในใต้ภูเขาน้ำแข็งของคุณ 

เพราะการรู้จักตัวเองชัดขึ้น หลากหลายมิติขึ้นจะช่วยให้คุณ
 • มีความสุขจากภายใน เป็นตัวเองที่แตกต่างไม่เหมือนใคร
 • ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิตมากขึ้น
 •  มีจุดยืนกับตัวเองมากขึ้น
 • มีความสุขกับงานที่ทำ มีแรงขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ยม
 • มั่นคงทางจิตใจมากขึ้น ดูแลตัวเองได้ถูกวิธี ตรงกับธรรมชาติของตัวเอง
 • รู้ความต้องการของตัวเอง สื่อสารความต้องการได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนรอบตัว
 • มั่นใจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆมากขึ้น รู้ว่าอะไรใช่ อะไรไม่ใช่

จะดีกว่าไหม ถ้าชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณต่อจากนี้จะดีขึ้นๆในทุกมิติได้ด้วยตัวคุณเอง

 • มีความสุขกับงานที่ทำและมีประโยชน์กับโลกใบนี้
 • ชีวิตมีสมดุล Life-balance ที่ดี
 • มีความสำเร็จพร้อมความสุข สมดุล
คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหลายสิบปีลองผิดลองถูก

เราสรุปมาให้คุณแล้ว กลั่นกรองจากประสบการณ์ การโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและทีมกว่า 1,000 เคสด้วยหลักการสากล ถอดรหัสจากกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง เจ้าของกิจการและผู้บริหาร ที่ประสบความสำเร็จ มีความสุขและมีสมดุลรอบตัว

โปรแกรมพัฒนาตนเองของเราเป็นคำตอบสุดท้ายให้กับคุณได้ …….

Let's unlock what's holding you back &  maximize your potential.

โปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่รักการพัฒนาตัวเองแบบองค์รวมและทำงานกับตัวเองมาระดับนึงแล้ว

โปรแกรมนี้เหมาะกับคุณหากคุณ
 • เป็นบุคคลทั่วไป ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ โค้ช ที่ปรึกษา ที่เชื่อว่าตัวเองมีศักยภาพ ต้องการทราบจุดแข็งของตัวเองและต่อยอดศักยภาพตัวเอง ในใจลึกๆรู้ว่าไปต่อได้อีกแต่ยังไม่รู้วิธี 

 • กำลังเริ่มมีอาการบางอย่างที่ควรจัดการ เช่น แรงบันดาลใจเริ่มหายไป จัดการชีวิตเริ่มไม่ได้ ธุรกิจกำลังขยายและทำอะไรไม่ทัน หรือทำสะเปะสะปะอย่างขาดกลยุทธ์
 • มีเวลาน้อย ต้องการร่นระยะเวลาในการลองผิดลองถูกและทางลัดในการเข้าใจสาเหตุและวิธีการออกจาก Loop ไปต่ออย่างลื่นไหลและก้าวกระโดด
 • ต้องการพัฒนาจุดแข็งตนเองอย่างเร่งด่วน

 • คิดว่ารู้จักจุดแข็งและพรสวรรค์ของตัวเองพอสมควร แต่ไม่รู้วิธีนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อยอดให้เต็มศักยภาพ
 • ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกมิติ
 • กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่ถูกจริตและวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณ ที่จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก
 • กำลังไม่มีความสุขในการทำงาน เบื่องาน หมดไฟ
 • ต้องการมีความสุขในการทำงาน มีสมดุลในชีวิตและประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกัน
 • ต้องการเข้าใจตัวเอง รู้จุดแข็งต่อยอดศักยภาพให้เต็มที่ แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนและอย่างไร
 • เคยลองมาหลายวิธี อ่านหนังสือมาหลายร้อยเล่มก็ยังปลดล็อคศักยภาพตัวเองไม่ได้ ต้องการวิธีที่แตกต่างและได้ผลเหนื่อยกับการพยายามพัฒนาจุดอ่อนของตัวเอง แต่ยังไม่ไปไหน
 • เคยทำแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder มาแล้ว เห็นจุดแข็งตัวเองแล้วแต่ พัฒนาต่อไม่เป็น
 • พร้อมและอยากออกจาก Comfort Zone พยายามมาหลายครั้งแต่ยังออกไม่ได้ซักที
 • ให้คุณค่าและเชื่อในการมีสมดุลชีวิตและเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองจากภายในสู่ภายนอก
 • เข้าใจว่าการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองต้องใช้เวลา และต้องอาศัยความตั้งใจสูงไม่ต้องการเสียเวลาชีวิตไปกว่านี้แล้ว พร้อมและสมัครใจที่จะเปลี่ยนตัวเองและยกระดับชีวิตในช่วง 9 สัปดาห์ต่อจากนี้อย่างจริงจัง
 • ขาดวินัยในตนเอง การมีโค้ชหรือที่ปรึกษาเป็นตัวช่วยจะช่วยให้ stay on track ได้
โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่คิดว่ารู้ทุกอย่างแล้วและเป็นน้ำเต็มแก้ว
 • ผู้ที่ไม่พร้อมรับรู้และจัดการจุดอ่อนและจุดบอดของตัวเองผู้ที่ไม่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และไม่ได้สมัครใจในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 • ผู้ที่ไม่สามารถจัดเวลาให้ First Priority กับตัวเองได้ในช่วง 1-3 เดือน
 • หากมีข้อใดข้อหนึ่งจากด้านบนนี้แสดงว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะเข้าโปรแกรม
our unique strengths-based inside out approach

SPRING Model
The 6 Steps Strategy To Achieving Life Goal

เรามุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ประสบความสำเร็จ มีความสุข สมดุลอย่างยั่งยืน เราจึงพัฒนา SPRING™ 6 Steps of Life Leveraging Roadmap เพื่อเป็นเครื่องมือในการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดด้วยหลักการผ่อนแรง

โปรแกรมออกแบบมาเน้นการได้ผลลัพธ์ (Result Oriented Program) ผ่านการจับมือทำและการพัฒนา 6 ทักษะสำคัญในชีวิตให้สอดคล้องกัน เราใช้กระบวนการที่แตกต่างและยั่งยืนกว่าการโค้ชทั่วไปด้วยการผสานการโค้ชด้วย 3 ศาสตร์ที่มุ่งเน้นการทำงานกับโลกภายในเพื่อการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกผ่านการเข้าใจตัวตนด้วยจุดแข็งและการทำงานของสมองอันได้แก่


Enneagram

NLP
(Neuro Linguistic Program)


Reconnect to what really matters. 
Keep the focus on what you can control. 

Our Unique strengths-based INSIDE OUT PROGRAM STRUCTURE

โปรแกรมออกแบบมามุ่งเน้นการพัฒนาตนเองจากจุดแข็งโดยการใช้แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup Clifton StrengthsFinder เป็นเครื่องมือหลักในการรู้จักตนเองและผู้อื่น

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีคนทำมาแล้วทั่วโลกกว่า 25 ล้านคน เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นตัวช่วยที่เชื่อถือได้ในการระบุพรสวรรค์ที่เด่นชัดของเรา และถ้าเราพัฒนาต่อ ด้วยการฝึกฝนและนำจุดแข็งเฉพาะตัวของเราเป็นตัวนำ ทั้งในการทำงาน หรือการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น และได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้จุดแข็งของตนเอง หรือคนที่รู้แล้วแต่ไม่ฝึกฝน ซึ่งอาจทำให้พรสวรรค์นั้นหายไปในที่สุดเครื่องมือ พัฒนาศักยภาพจาก “พรสวรรค์” สู่ “จุดแข็ง” เพื่อความเป็นเลิศ 
Write your awesome label here.

Let's Transform The Way
Live, Love, Lead, Work With
Better Self-awareness.

S

Discover Your True Self-awareness

รู้จักตัวตน ค้นหาจุดแข็ง รู้จักตัวเองลึกขึ้นและชัดขึ้นกว่าเดิมทั้งภายนอกและภายในผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Gallup Clifton StrengthsFinder ทั้งจุดแข็งที่ยังใช้ไม่เต็มศักยภาพ จุดอ่อน จุดบอดที่ฉุดรั้งคุณไว้มาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยรู้ตัว

P

Design The Life You Love With Purpose & Meaningful Goal

ชัดเจนกับทิศทางชีวิต เรียนรู้ทักษะการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่มีความสอดคล้องกับโลกภายนอกและภายใน สะท้อนตัวตนและความต้องการที่แท้จริงที่คุณไม่เคยคุยกับตัวเองมาก่อน

R

Improve Your Relationship With Self & Others

 • มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองและคนรอบข้าง จากภายในสู่ภายนอก 
 • พัฒนาการใช้ภาษาเชิงบวกทั้ง Self Talk และการสื่อสารกับคนรอบข้าง 
 •  รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ขาดหายไป เข้าใจวิธีการเติมเต็มและดูแลตัวเองในแบบที่เหมาะสมเฉพาะตัวของคุณ
 • เข้าใจ trigger ของพฤติกรรมฉุดรั้ง เพื่อหยุดวงจรและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง และเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ดีขึ้น เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเชิงบวกกับตนเองและคนรอบข้าง รวมถึงการดูแลตนเอง 

i

Develop Inner Strengths & Alignment

มุ่งเน้นการพัฒนาโลกภายในของตัวเอง เช่น แพทเทิร์นความคิด (Thinking Pattern) กรอบความคิดที่บูดเบี้ยว อคติ ความไม่จริง ความคิดแบบเหมารวม ความเชื่อที่ฉุดรั้ง (Limiting Belief) ความกลัว ที่ฉุดรั้งตัวคุณไว้ ให้มีความสอดคล้องทั้งโลกภายนอก (Conscious Mind) และโลกภายใน (Sub-conscious Mind)

N

Leveraging With New Way of Thinking & Doing

เติมอาหารสมอง ด้วยกรอบความคิดใหม่ เครื่องมือใหม่ สร้างทางเลือกใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่างเข้าใจวิธีการบริหารสมดุลชีวิต มีกรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่ที่จะนำพาตัวเองไปสู่การประสบความสำเร็จ มีความสุข และสมดุลอย่างสอดคล้อง รู้วิธีการตัดสินใจและ Validate ความคิดและทางเลือกได้อย่างมั่นใจ

G

Get The Goal Done

 • ฝึกฝนซ้ำๆ เพื่อสร้างกรอบความคิด ทักษะและพฤติกรรมใหม่ที่ยั่งยืน 
 • เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการชีวิตด้วยหลักผ่อนแรงและลงมือทำ
 • เข้าใจวิธีการส่งต่อพลังงานให้มี efficiency & happiness flow ช่วยให้การใช้ชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเบาสบายขึ้นและเหนื่อยน้อยลง

Transformation Journey

พบโปรแกรมพัฒนาชีวิตที่จะช่วยยกระดับชีวิตของคุณใน 6 มิติ ด้วย ซีรี่ส์โปรแกรมการพัฒนาแบบ step-by-step ที่แตกต่าง

Re-connect กับตัวเอง ค้นหาตัวตน ทบทวนชีวิต เปิดมุมมอง ขยายใจ 
กรองสิ่งฉุดรั้งทั้งจุดบอด พฤติกรรม Mindset ความเชื่อ สิ่งแปลกปลอมทางความคิด
ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิต ไปต่ออย่างลื่นไหล เพิ่มทักษะที่ใช่ เติบโตอย่างก้าวกระโดด
สามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่ถูกจริตกับตัวเองทั้งแบบกลุ่มและแบบส่วนตัว

ลงทุนกับตัวเองพัฒนาตนเองยกระดับชีวิตใน 6 มิติ

Group 19,500 บาท | Private : 65,000 บาท

Module 1 : 
True-self Discovery 

Unlock Your Natural Potential. Master Your Identity
 • ค้นหาตัวตนธรรมชาติที่แท้จริง ปลดล็อคจุดแข็งและจุดบอด ต่อยอดศักยภาพเพื่อความสำเร็จ พร้อมแนวทางการพัฒนาตนเอ
 • แปลงจุดแข็งให้เป็นจุดขาย หา Identity ของตัวเองและนำไปต่อยอดทำ Strengths-based Personal Branding ได้
 • เรียนรู้วิธีการ Leverage จุดแข็งตัวเองกับผู้อื่น จับมือฝึกใช้จุดแข็ง จัดการจุดอ่อน จุดบอด 

Module 2 : 
Inside-out Life Design 

Design The Life You Love From The Inside-out. Leverage you to the next level 
 • จับมือออกแบบชีวิต ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิต ตั้งเป้าหมายจากตัวตน พรสวรรค์ และจุดแข็ง
 • เรียนรู้วิธีสำรวจความต้องการ และแรงขับเคลื่อนภายในของตัวเองและเทคนิคการหล่อเลี้ยง Motivation ให้ตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
 • วางแผนการบริหารจัดการการผ่อนแรงชีวิตด้วยจุดแข็ง

Step 3 : 
Relationship Mastery

Develop Your Inner Strengths & Alignment
 • พาคุณสำรวจและพัฒนาโลกภายในของตัวเองให้แข็งแรงสอดคล้องจากภายในสู่ภายนอก
 • เรียนรู้เครื่องมือการโค้ชตัวเอง รู้เท่าทันความเชื่อ ความกลัว กรอบความคิดที่ไม่มีคุณภาพและวิธีการปรับเปลี่ยน
 • เรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญที่จะช่วยติดอาวุธให้กับคุณ เช่น การสื่อสาร , การตัดสินใจ, การบริหารเวลา
 • การออกจาก comfort zone อย่างมั่นใจและยั่งยืน

Module 4 : 
Inner Growth Development

Unlock Your Natural Potential. Master Your Identity
 • ค้นหาตัวตนธรรมชาติที่แท้จริง ปลดล็อคจุดแข็งและจุดบอด ต่อยอดศักยภาพเพื่อความสำเร็จ พร้อมแนวทางการพัฒนาตนเอ
 • แปลงจุดแข็งให้เป็นจุดขาย หา Identity ของตัวเองและนำไปต่อยอดทำ Strengths-based Personal Branding ได้
 • เรียนรู้วิธีการ Leverage จุดแข็งตัวเองกับผู้อื่น จับมือฝึกใช้จุดแข็ง จัดการจุดอ่อน จุดบอด 

Module 5 : 
New Skills, Mindsets & Habits Formation

5 Steps To Design The Life You Love From The Inside-out. Leverage you to the next level 
 • จับมือออกแบบชีวิต ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิต ตั้งเป้าหมายจากตัวตน พรสวรรค์ และจุดแข็ง
 • เรียนรู้วิธีสำรวจความต้องการ และแรงขับเคลื่อนภายในของตัวเองและเทคนิคการหล่อเลี้ยง Motivation ให้ตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
 • วางแผนการบริหารจัดการการผ่อนแรงชีวิตด้วยจุดแข็ง

Module 6 : 
Get The Goal Done

9 Steps To Develop Your Inner Strengths & Alignment
 • พาคุณสำรวจและพัฒนาโลกภายในของตัวเองให้แข็งแรงสอดคล้องจากภายในสู่ภายนอก
 • เรียนรู้เครื่องมือการโค้ชตัวเอง รู้เท่าทันความเชื่อ ความกลัว กรอบความคิดที่ไม่มีคุณภาพและวิธีการปรับเปลี่ยน
 • เรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญที่จะช่วยติดอาวุธให้กับคุณ เช่น การสื่อสาร , การตัดสินใจ, การบริหารเวลา
 • การออกจาก comfort zone อย่างมั่นใจและยั่งยืน

สิ่งที่คุณจะได้รับในโปรแกรม 3 เดือนนี้

Let's spring clean your mind, unlock what holding you back,
become the better version of yourself, and be happier at work. 

1. Identity Map : เราจะพาคุณกลับมารู้จักตัวเองในหลากหลายมิติ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด ความต้องการ ความเชื่อ ความกลัว พฤติกรรมและความคิดที่ฉุดรั้ง จนถึง personal branding ของตัวเอง
2. Life Design Canvas : เป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องทั้งโลกภายนอกและภายใน
3. Work-life Alignment : ความสอดคล้องของเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายการทำงาน
4. Leverage Strategy : กลยุทธ์แนวทางการผ่อนแรงชีวิต สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดได้ด้วยการ Leverage จุดแข็งกับผู้อื่นอย่างถูกวิธี
5. New Skills, Mindsets & Habits : กรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ คุณจะเข้าใจว่าคุณขาดทักษะอะไร ทักษะไหนที่ต้องเติม พฤติกรรมฉุดรั้งไหนที่ต้องลด 


เมื่อเรารู้จักตัวเองเราก็จะรู้เท่าทันตัวเองและใช้ชีวิตสอดคล้องกับโลกภายใน ชีวิตก็จะเคลื่อนไปอย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ

การรู้จักตัวเองชัดขึ้นจะช่วยให้คุณ

Identity ตัวตนชัดเจน

รู้จักตัวเองในมิติที่ลึกขึ้น ทั้งจุดแข็งจุดบอดจุดอ่อน แพทเทิร์นความคิด พฤติกรรมต่างๆ และความต้องการภายใน

ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

ปลดล็อคศักภาพสามารถนำจุดแข็งมาต่อยอดแปลงเป็นจุดขาย สเกลความสำเร็จและความสุขได้ลื่นไหลขึ้น

มีความสัมพันธ์ดีขึ้น

เชื่อมโยงกับตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น เข้าใจความแตกต่างของคนมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ลดความขัดแย้งทั้งกับตัวเองและผู้อื่น

สื่อสารดีขึ้น

ทั้งกับตัวเองและผู้อื่น เข้าใจความต้องการและคุณค่าที่ตนเองยึดถือ มีขอบเขตที่ดี 

ตัดสินใจดีขึ้น

เมื่อคุณรู้จักตัวเองดีขึ้นและมีเป้าหมายชีวิต คุณจะตัดสินใจและเลือกสิ่งต่างๆที่สอดคล้องกับตัวเองได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพมากขึ้น

ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิต

ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิต มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับพรสวรรค์ จุดแข็งและความต้องการภายใน

มีความสุขจากถายในมากขึ้น

มีชีวิตที่สอดคล้อง ลื่นไหลขึ้น มีความสุขในการทำงาน เห็นคุณค่าในตัวเองและสุขจากภายในตัวเองมากขึ้น

รู้เท่าทันตัวเอง

เข้าใจจุดบอด ความคิดและพฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเองที่ก่อให้เกิดภาวะหมดไฟ เพื่อให้รู้เท่าทัน และวิธีบริหารจัดการจนเองและตัวช่วยที่เหมาะสม

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองได้ถูกทิศถูกทางมากขึ้น

มีที่ปรึกษา กระบวนการและเครื่องมือที่จะช่วยเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เป็นการลงมือทำและเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงที่ยั่งยืน
Write your awesome label here.

Your Personal Mentor

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)
INFP-A
Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:
Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

คุณแม่ลูกสอง โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษาธุรกิจ นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเองเพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ

What's included?

9 Weeks Reinforcement Program

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาตนเอง การลงมือทำคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จ การเตือนและติดตามผลอย่างต่อเนื่องด้วย application ทางมือถือจึงออกแบบมาให้ท่านได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Coaching Session 

(สำหรับแบบ group และ private program เท่านั้น)

ความแตกต่างของโปรแกรม

เราเชื่อว่าการรู้จักจุดแข็งอย่างเดียวไม่พอ หัวใจสำคัญของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองคือการรู้วิธีนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวัน ผสานกับทักษะชีวิตอื่นๆ 

การจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้จะต้องเข้าใจวิธีการนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อและวิธีการจัดการจุดบอด(การใช้จุดแข็งที่มากเกินไป)ของตัวเอง สามารถนำจุดแข็งแต่ละตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างตั้งใจและลงมือฝึกอย่างต่อเนื่อง

เราจึงออกแบบโปรแกรมพัฒนาตนเองที่แตกต่าง จุดเด่นของโปรแกรมคือการมุ่งเน้นการใช้แบบทดสอบ StrengthsFinder เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจุดแข็งเพื่อต่อยอดศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงตนเองแบบ Inside-out ใน 3 เดือน ออกแบบการเรียนรู้ด้วยหลัก Strengths-based และ Neuro-Science ที่เน้นการทำงานกับโลกภายในอย่างเป็นระบบและขั้นตอน ผสานการทำ Coaching + Mentoring + Self-Work + Online Learning และการจับมือทำแบบ Step-by-Step เข้าด้วยกัน

Personalized Strengths-based Inside-out Coaching & Mentoring Approach

มุ่งเน้นการพัฒนาจุดแข็งและนำจุดแข็งมาพัฒนาต่อยอดกับทักษะอื่นๆในชีวิต โดยเนื้อหาการพัฒนาตนเองจะแตกต่างไปในแต่ละบุคคลขึ้นกับจุดแข็งและจุดบอดที่ต้องพัฒนาเป็นรายบุคคล

Focus on Changes Through Strengths Development And New Habit Transformations

มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่ โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง

Step-by-step Small Achievement Approach With Reinforcement Roadmap

เน้นการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ด้วยการเรียนรู้ง่ายๆ อย่างต่อเนื่องทุกวันผ่าน application มือถือตลอดระยะเวลาเข้าโปรแกรม 
kind words by students

ความประทับใจบางส่วนจากผู้เข้าโปรแกรม

"ถ้าเปรียบชีวิตคือการเดินทาง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการโค้ชของพี่แป้ม คือการมีเข็มทิศ และแผนที่ จุ๊บรู้ว่า สิ่งที่ต้องการในชีวิตคืออะไร ผ่านการตกตะกอนทางความคิดของตัวเอง มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในหลากหลายมิติ ได้ก้าวข้าม ความกลัวในใจ บางอย่าง จากการได้กลับเข้าไป รู้จัก และยอมรับ ตัวเองอย่างแท้จริง ได้มองเห็นหลายโอกาสของความเป็นไปได้ กลับมา “มองเห็น” ความงามของสิ่งที่ทีอยู่ กลับมารู้สึกสนุกกับชีวิต รักและให้อภัยต่อตัวเองและคนรอบข้าง ยอมรับ ตามความจริง ในแบบที่เค้าเป็น จุ๊บได้ปลดปล่อยให้เด็กน้อยในตัวเอง ให้ออกมาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน มีมุมมองต่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป จุ๊บมีความสุขกับชีวิตและเบาสบายขึ้นมาก ขอบคุณพี่แป้มจากหัวใจ ค่ะ" จุ๊บ
คุณ ภัณฑิรา รัตนกิจ
นักธรณีวิทยา อาวุโส ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท สผ)
“แต่ก่อนเคยใช้ชีวิตที่มีแต่สีขาวกับดำ อยู่ในกรอบความคิดที่เคยได้รับมาเมื่อตอนเป็นเด็ก จนได้มาเจอคุณแป้มจึงได้รู้ว่า คนเราสามารถใช้ชีวิตนอกกรอบได้และหลากหลายสีสัน คุณแป้มเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้กับเรา ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น และกล้ามองลึกเข้าไปแตะความกลัวต่างๆ ข้างในใจที่เราสร้างขึ้นมาเอง โดยคุณแป้มแนะนำให้เรารู้ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนความคิดเดิมๆ ที่เคยถูกสอนมาได้ และสามารถมีชีวิตในทุกๆ ด้านในแบบที่เราต้องการจริงๆ"
คุณ พรฤดี ผึ่งผาย
Senior aircraft maintenance planner, Private Jet Company
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนซ่อมเครื่องบิน สายการบินส่วนตัว
“การเข้าโปรแกรม ช่วยให้แก้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นในหลายมิติ ทำให้รู้ว่าเรามีจุดบอดและติดเรื่องอะไรอยู่ เข้าใจวิธีการดึงพรสวรรค์ที่มีออกมาใช้ ให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน"
คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิชรองกรรมการผู้จัดการ
บจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)

Let Your New Journey Begin.
Discover Your True Potential,
Set Goals That Align and Feel Great

หัวใจสำคัญของการพัฒนาตนเองคือการมีที่ปรึกษาและเครื่องมือที่ถูกจริตกับตัวคุณ
สามารถชม Free Webinar เพื่อดูว่าแนวทางและสไตล์การพัฒนาตัวเอง

Online Self-coaching

7,890 THB

โปรแกรมพัฒนาตนเองแบบองค์รวม มุ่งเน้นรู้จักตัวเองจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด ความต้องการ คุณค่า แรงขับเคลื่อนชีวิต จับมือคุณพัฒนาจุดแข็งและสามารถนำจุดแข็งไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องและลื่นไหล
 • 6 Module  x Self-paced Online Coaching Program
 • ส่งการบ้าน Workbook ให้ตรวจ พร้อมรับคำปรึกษาทางไลน์ ตลอดช่วงระยะเวลา 9 สัปดาห์
 • Personalized Online Learning (เรียนทางระบบออนไลน์ ไม่ใช่เฟสบุคกลุ่ม สามารถดูได้ตลอด 1 ปี)
  มี self work และ reinforcement program ตลอดระยะเวลา 9 สัปดาห์

Group Program

19,500 THB

 โปรแกรมพัฒนาตนเองแบบองค์รวมแบบกลุ่ม มุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายชีวิต ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิต ฝึกทักษะการออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง พร้อมเทคนิคการออกจาก Comfort Zone ได้อย่างมั่นใจ
 • Online Workshop   
  ( 3 Session ทาง zoom 9.00-12.00)
 • ส่งการบ้าน Workbook ให้ตรวจ พร้อมรับคำปรึกษาทางไลน์ ตลอดช่วงระยะเวลา 9 สัปดาห์
 • Personalized Online Learning (เรียนทางระบบออนไลน์ ไม่ใช่เฟสบุคกลุ่ม สามารถดูได้ตลอด 1 ปี)
  มี self work และ reinforcement program ตลอดระยะเวลา 9 สัปดาห์
 • BONUS : 6 Online Self Coaching Program 7,890 บาท

Private Program

65,000 THB
 
โปรแกรมพัฒนาตนเองแบบองค์ส่วนบุคคล มุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายชีวิต ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิต ฝึกทักษะการออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง พร้อมเทคนิคการออกจาก Comfort Zone ได้อย่างมั่นใจ
 • 6 Sessions  1:1 Coaching
  ( 1.5 - 2 ชม. / ครั้ง ทาง zoom)
 • ส่งการบ้าน Workbook ให้ตรวจ พร้อมรับคำปรึกษาทางไลน์ ตลอดช่วงระยะเวลา 9 สัปดาห์
 • Personalized Online Learning (เรียนทางระบบออนไลน์ ไม่ใช่เฟสบุคกลุ่ม สามารถดูได้ตลอด 1 ปี)
  มี self work และ reinforcement program ตลอดระยะเวลา 9 สัปดาห์

Enroll Today

Let's unlock what's holding you back
& maximize your potential.
หากคุณพร้อมที่จะยกระดับ
ชีวิตในทุกมิติของคุณ

Write your awesome label here.
ส่วนตัวแล้วแป้มชอบภาพนี้มาก
ชอบผีเสื้อ มันดูสวยงาม เป็นอิสระ
แต่ก็สามารถมีพลัง butterfly effect ที่สร้าง impact ต่อโลกใบนี้ได้
.
ภาพผีเสื้อที่พยายามบินวนแต่หาทางออกไม่เจอเพราะมองไม่เห็นว่ามีโถแก้วใสกั้นอยู่
.
มันสะท้อนชีวิตที่ผ่านมาของตัวแป้มที่เคยผ่านการมีคำถามกับตัวเองว่า
ทำไมเราตั้งใจทุ่มเท คิดดี ทำดี เต็มที่กับทุกอย่างแล้วชีวิตในบางมิติมันยังไปได้ไม่สุด พยายามจะออกจาก comfort zone ของตัวเองแต่มันออกไม่ได้สักที
.
โถแก้วเปรียบเหมือนจุดบอด ที่ตัวเองไม่รู้ตัว เป็นอุปสรรคหรือสิ่งฉุดรั้งหรืออาจจะรู้แต่หนีความจริงที่จะยอมรับ
.
กว่าจะถึงบางอ้อว่าตัวเองมีจุดบอดที่เป็นคือุปสรรคที่ฉุดรั้งชีวิตของตัวเองก็ปาไปครึ่งชีวิตจนได้มาเจอแนวทางการพัฒนาตนเองด้วยจุดแข็ง
.
โปรแกรมของเราจะช่วยจับมือพาคุณบินออกจากโหลแก้วได้อย่างมั่นใจ
ลองจินตนาการตัวคุณที่ประสบความสำเร็จ มีความสุข สมดุล
ชัดเจนกับเป้าหมายและทิศทางใหญ่ของชีวิต ออกจาก comfort zone ได้อย่างลื่นไหล
สอดคล้องในตัวตน ความคิด ความรู้สึก และการลงมือทำทั้งเรื่องงานและส่วนตัว 
.
.
แป้มเชื่อว่าการคลิกเข้ามาอ่านหน้านี้ของคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
หวังว่าเราจะได้เจอกันในโปรแกรมนะคะ :)
Download the app (coming soon)

Re-connect With Yourself. Learn & Transform, Anywhere, Anytime.

เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัว (ไม่ใช่เฟสบุคกลุ่ม) สะดวก ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเลือกรับการโค้ชหรือปรึกษาแบบส่วนตัวเพิ่มเติมผ่านวิดีโอคอลได้

เราเชื่อว่าการมาเจอกันคราวนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ขอให้สนุกกับการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน
Write your awesome label here.

Frequently asked questions

โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ที่คิดว่ารู้ทุกอย่างแล้วและเป็นน้ำเต็มแก้ว
 • ผู้ที่ไม่พร้อมรับรู้และจัดการจุดอ่อนและจุดบอดของตัวเอง
 • ผู้ที่ไม่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และไม่ได้สมัครใจในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 • ผู้ที่ไม่สามารถจัดเวลาให้ First Priority กับตัวเองได้ในช่วง 1-3 เดือนหากมีข้อใดข้อหนึ่งจากด้านบนนี้แสดงว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะเข้าโปรแกรม

ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม มีลักษณะอย่างไร?

Created with