Group Program
30 Days Strengths-based Life Design 

Leverage you to the next level
Design The Life You Love From The Inside Out

โปรแกรมออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็งใน 30 วัน ( Strengths-based Best Life Design) ไม่ใช่แค่คอร์สออนไลน์หรือเวิร์คช้อปเรียนรู้ แต่เป็นโปรแกรมการโค้ชจุดแข็ง+ให้คำปรึกษา+จับมือพาคุณค้นหาตัวตน + ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิต ช่วยร่นระยะเวลาพาคุณ transform ตนเอง แบบ step-by-step
Write your awesome label here.

#หากคุณกำลังสงสัยว่าคุณมีศักยภาพที่จะเป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ทำไมผลลัพธ์ของชีวิตถึงยังไปได้ไม่สุด

#ไม่รู้ว่าติดอะไรและไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
 • รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพใช้ชีวิต แต่ไม่รู้ว่าจะต่อยอดยังไง - อ่าน how to เป็นร้อยเล่ม เข้าคอร์สมาสารพัดคอร์ส แต่ก็ยังปลดล็อคศักภาพไม่ได้
 • ก็คิดว่ารู้จักตัวเองแล้ว มันมีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่รู้ ถึงไปต่อไม่ได้?
 • เริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันใช่สิ่งที่เรากำลังตามหา ?
 • เหมือนจะมีทุกอย่างแต่มันยังมีอะไรขาดหาย?


#โปรแกรมการโค้ชออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็งของเราเป็นคำตอบให้กับคุณได้#ปลดล็อคศักยภาพและจุดบอดในตัวคุณ ด้วยแบบทดสอบ Clifton StrengthsFinder

#ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ

#ปลดล็อคจุดบอดที่ฉุดรั้งคุณไว้มาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยรู้ตัวใช้ชีวิตทุกวันให้ดีที่สุดอย่างมีเป้าหมายทั้งเรื่องงานและส่วนตัวช่วยให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างก้าวกระโดด

คุณเชื่อไหมว่า จริงๆแล้วคุณอาจรู้จักตัวเองไม่ถึง 10%

เราจะพาคุณรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองระดับราก ทั้งโลกภายนอกและภายในใต้ภูเขาน้ำแข็งของคุณ 

เพราะการรู้จักตัวเองชัดขึ้น หลากหลายมิติขึ้นจะช่วยให้คุณ
 • มีความสุขจากภายใน เป็นตัวเองที่แตกต่างไม่เหมือนใคร
 • ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิตมากขึ้น
 •  มีจุดยืนกับตัวเองมากขึ้น
 • มีความสุขกับงานที่ทำ มีแรงขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ยม
 • มั่นคงทางจิตใจมากขึ้น ดูแลตัวเองได้ถูกวิธี ตรงกับธรรมชาติของตัวเอง
 • รู้ความต้องการของตัวเอง สื่อสารความต้องการได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนรอบตัว
 • มั่นใจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆมากขึ้น รู้ว่าอะไรใช่ อะไรไม่ใช่

Let's unlock what's holding you back &  maximize your potential.

โปรแกรมนี้เหมาะกับคุณหากคุณ
 • ต้องการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ
 • เป็นบุคคลทั่วไป ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ โค้ช ที่ปรึกษา ที่เชื่อว่าตัวเองมีศักยภาพ ต้องการทราบจุดแข็งของตัวเองและต่อยอดศักยภาพตัวเอง ในใจลึกๆรู้ว่าไปต่อได้อีกแต่ยังไม่รู้วิธี
 • กำลังเริ่มมีอาการบางอย่างที่ควรจัดการ เช่น ไม่มีความสุขในการทำงาน แรงบันดาลใจเริ่มหาย สับสนในทิศทางชีวิต midlife-crisis
 • ต้องการทางลัด มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการพัฒนาจุดแข็งตนเองอย่างเร่งด่วน ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่และปลดล็อคศักยภาพอย่างถูกทิศถูกทาง

เราจะพาคุณออกแบบชีวิตใน 3 ขั้นตอน

🔑 1. Discover Your True-Self ค้นหาตัวตนในระดับลึก ปลดล็อคศักยภาพ แปลงพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณให้เป็นจุดแข็งและจุดขายจากภายในสู่ภายนอก

✍️ 2. Design The Life You Love ออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง ให้คุณชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิตและความต้องกาของตัวคุณ มาออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการด้วยการใช้จุดแข็งและพรสวรรค์ธรรมชาติเป็นตัวตั้งหลัก

⭐️3. Master Your Right mindsets, Skills & Take Action เราจะพาคุณวางแผนและลงมือทำ เรียนรู้ทักษะที่ใช่สำหรับตัวคุณ เข้าใจแนวทางการหาตัวช่วยผ่อนแรง(leverage)ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างก้าวกระโดด 
Write your awesome label here.

Shortcuts To The New Success & Happiness

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้และรับคำปรึกษา
แบบ Step-by-Step ใน 30 วัน

1. Identity Map

 •  รู้จักตัวเองระดับรากทั้งโลกภายนอกและภายใน ผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง StrengthsFinder All 34 ทั้ง
 • รู้พรสวรรค์ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด ความต้องการ ความเชื่อ คุณค่าที่ถืออยู่ ความกลัว กลไกป้องกันตัว แพทเทิร์นกรอบความคิด พฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเอง
 •  ให้คำแนะนำในการ Leverage จุดแข็งของตัวเองกับผู้อื่น
 •  แนวทางการอุดจุดอ่อนและจุดบอดของตัวเอง

2.Life Design Canvas

 • ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิต    
 • จับมือตั้งเป้าหมายชีวิต ระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับโลกภายใน Ikigai
 • ให้คำแนะนำชุดทักษะที่ใช่สำหรับคุณในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างลื่นไหล

3. Life Leverage Strategies & Tools

 • ให้คำปรึกษากลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการชีวิตและธุรกิจด้วยการใช้ Leverage ที่เหมาะกับคุณ (เช่นลักษณะทีมงาน พาร์เนอร์ เครื่องมือที่ควรมีเพื่อมาช่วยผ่อนแรงชีวิตให้ก้าวกระโดด)
 • ให้คำปรึกษาลักษณะงานและการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับพลังงานและตัวตนของตัวเอง

4. Work-Life Goal & Alignment

 • รู้แรงขับเคลื่อนตัวเองและแนวทางการเติมเต็มตัวเองจากภายใน
 • รู้วิธีจุดไฟให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องและสามารถโค้ชตัวเองได้ในอนาคต 
 • ให้คำแนะนำการดูแลและเชื่อมโยงกับตัวเองที่เหมาะกับตัวตนธรรมชาติจากภายในสู่ภายนอก
 • Roadmap คำแนะนำในการพัฒนาตนเอง ทักษะอะไรที่ต้องเพิ่ม พฤติกรรมอะไรที่ต้องลด
 • สอนใช้เครื่องมือการโค้ชตัวเองเพื่อคอยทบทวนชุดความเชื่อ กรอบความคิดที่มีคุณภาพ

5. New Mindsets & Habits

กรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่

6. Positioning Map

 1.  Positioning หาจุดยืนแบรนด์ที่ช่วยให้ Standout จากจุดแข็งของคุณและทีมงาน
 2.  Personality จุดแข็งของคุณที่ส่งเสริมให้แบรนด์ชัดเจน
 3.  Points of differentiation แนวทางการแปลงจุดแข็งให้เป็นจุดขายที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบ

ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม

 • Step 1. ทำแบบทดสอบจุดแข็ง StrengthsFinder All 34 (ใช้เวลา 45 นาที)
 • Step 2. เข้าดู pre-learning course : unlocking strengths for success และทำ self-work ทำความเข้าใจพรสวรรค์ 34 ตัว จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเองก่อนเข้า Workshop 
 • Step 3. เข้า online Workshop 3 ชม. ทาง Zoom 9.00-12.00 น. มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาในการออกแบบชีวิต + แปลงจุดแข็งให้เป็นจุดขาย + ทักษะที่ต้องเสริม + แนวทางการผ่อนแรง leverage จุดแข็งตัวเองกับผู้อื่น
 • Step 4. หลัง workshop ดูคอร์สออนไลน์ strength-based life design +self work
 • สามารถถามตอบปรึกษากับอจ.แป้มได้ตลอดทาง line ตลอดช่วง 30 วันที่เข้าโปรแกรม.

Online Workshop 3 ชม. ทาง zoom 1 ครั้ง

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนจะเข้า Workshop ทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบจุดแข็งและดูคอร์สออนไลน์ก่อนมาเจอกันทาง Zoom

Work Book

ผู้เข้าโปรแกรมจะต้องกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองด้วยการทำ Self-reflection และสามารถปรึกษาถามตอบได้ในช่วง 30 วัน

ลงทุนกับตัวเอง 6,900 บาท
#ฟรีโบนัส: มูลค่า 8,960 บาท

1

แบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 (ทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเข้าโปรแกรม) มูลค่า 1,760 บาท
2

Online Self Coaching : Unlocking Strengths For Success With Clifton StrengthsFinder 3,600 บาท
3

Online Self  Coaching : Strengths-based Life Design มูลค่า 3,600 บาท

Learning Journey

kind words by students

ความประทับใจบางส่วนจากผู้เข้าโปรแกรม

"ถ้าเปรียบชีวิตคือการเดินทาง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการโค้ชของพี่แป้ม คือการมีเข็มทิศ และแผนที่ จุ๊บรู้ว่า สิ่งที่ต้องการในชีวิตคืออะไร ผ่านการตกตะกอนทางความคิดของตัวเอง มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในหลากหลายมิติ ได้ก้าวข้าม ความกลัวในใจ บางอย่าง จากการได้กลับเข้าไป รู้จัก และยอมรับ ตัวเองอย่างแท้จริง ได้มองเห็นหลายโอกาสของความเป็นไปได้ กลับมา “มองเห็น” ความงามของสิ่งที่ทีอยู่ กลับมารู้สึกสนุกกับชีวิต รักและให้อภัยต่อตัวเองและคนรอบข้าง ยอมรับ ตามความจริง ในแบบที่เค้าเป็น จุ๊บได้ปลดปล่อยให้เด็กน้อยในตัวเอง ให้ออกมาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน มีมุมมองต่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป จุ๊บมีความสุขกับชีวิตและเบาสบายขึ้นมาก ขอบคุณพี่แป้มจากหัวใจ ค่ะ" จุ๊บ
คุณ ภัณฑิรา รัตนกิจ
นักธรณีวิทยา อาวุโส ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท สผ)
“แต่ก่อนเคยใช้ชีวิตที่มีแต่สีขาวกับดำ อยู่ในกรอบความคิดที่เคยได้รับมาเมื่อตอนเป็นเด็ก จนได้มาเจอคุณแป้มจึงได้รู้ว่า คนเราสามารถใช้ชีวิตนอกกรอบได้และหลากหลายสีสัน คุณแป้มเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้กับเรา ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น และกล้ามองลึกเข้าไปแตะความกลัวต่างๆ ข้างในใจที่เราสร้างขึ้นมาเอง โดยคุณแป้มแนะนำให้เรารู้ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนความคิดเดิมๆ ที่เคยถูกสอนมาได้ และสามารถมีชีวิตในทุกๆ ด้านในแบบที่เราต้องการจริงๆ"
คุณ พรฤดี ผึ่งผาย
Senior aircraft maintenance planner, Private Jet Company
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนซ่อมเครื่องบิน สายการบินส่วนตัว
“การเข้าโปรแกรม ช่วยให้แก้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นในหลายมิติ ทำให้รู้ว่าเรามีจุดบอดและติดเรื่องอะไรอยู่ เข้าใจวิธีการดึงพรสวรรค์ที่มีออกมาใช้ ให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน"
คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิชรองกรรมการผู้จัดการ
บจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)
Write your awesome label here.

Your Personal Mentor
ประวัติโดยย่อ

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)
INFP-A
Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:
Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

คุณแม่ลูกสอง โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษาธุรกิจ นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเองเพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ

ถนัดกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (Talents) / ผู้บริหาร/ เจ้าของกิจการ ที่ต้องการพัฒนาตนเอง (From good to great)

Let's Spring Up Your Life and Business With
Strengths, Happiness & Purpose

Guaranteed Security using one of the most advanced encrypted systems on the market.
The information in this page is being processed and encrypted securely using industry-leading encryption and fraud prevention tools.
Created with